ปรับปรุงเมื่อ : 26 ส.ค. 2565 เวลา 00:00

 • ชื่อหลักทรัพย์

  SELIC
 • ตลาดหลักทรัพย์

  ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม
  เอ ไอ (mai)

 • ทุนจดทะเบียน

  295,641,516.50 บาท

 • ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

  295,641,516.50 บาท

 • มูลค่าตลาดรวม

  1,455.79 ล้านบาท

 • วันเริ่มซื้อขายวันแรก

  18 ต.ค. 2559

 • จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย

  34.25%
  ณ วันที่ 14 มี.ค. 2565

 • จำนวนหุ้นจดทะเบียน

  501,997,032.00 หุ้น