ปรับปรุงเมื่อ : 31 มี.ค. 2564 เวลา 00:00

 • ชื่อหลักทรัพย์

  SELIC
 • ตลาดหลักทรัพย์

  ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม
  เอ ไอ (mai)

 • ทุนจดทะเบียน

  178,999,727.50 บาท

 • ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

  164,999,358.50 บาท

 • มูลค่าตลาดรวม

  1029.60 ล้านบาท

 • วันเริ่มซื้อขายวันแรก

  18 ต.ค. 2559

 • จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย

  31.7%
  ณ วันที่ 12 มี.ค. 2564

 • จำนวนหุ้นจดทะเบียน

  329,998,717.00 หุ้น