กลุ่มผลิตภัณฑ์กาวน้ำ

(Water Based Adhesive)

กาวน้ำคืออะไร

ผลิตภัณฑ์กาวน้ำเป็นกาวสังเคราะห์และใช้น้ำเป็นตัวทำละลายทำให้กาวมีสภาพเป็นของเหลว ใช้งานง่าย และเหมาะกับชิ้นงานที่หลากหลาย เช่น กระดาษ แผ่นฟอยล์ แก้ว แผ่น PVC พลาสติก และโลหะเป็นต้น ผลิตภัณฑ์กาวน้ำเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยต่อผู้ผลิตและผู้ใช้สินค้า หลักการทำงานของกาวน้ำ คือ ผู้ใช้งานจะทากาวลงบนวัสดุที่ต้องการ และประกบชิ้นงานเข้าด้วยกัน โดยน้ำจะเป็นตัวนำเนื้อกาวซึมลงไปในพื้นผิววัสดุ หลังจากนั้นเมื่อส่วนที่เป็นน้ำระเหยออกหมดเนื้อกาวจะกลายสภาพเป็นฟิล์มแข็งและยึดติดชิ้นงานที่ประกบกัน

Hot Melt Adhesive

ประเภทของกาวน้ำ

ผลิตภัณฑ์กาวน้ำสามารถใช้ในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย เช่น อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ บรรจุภัณฑ์ พรม งานไม้ ฉลากสินค้า และ ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ตามที่ต้องการ ตราสินค้าภายใต้กลุ่มผลิตภัณฑ์กาวน้ำ ได้แก่ Icetech™ และ Deltabond™

Icetech™
Water Based Adhesive

Icetech™ เป็นกาวน้ำสูตรพิเศษที่ ซีลิค ค้นคว้าและพัฒนาเพื่อเป็นกาวน้ำสำหรับงานติดฉลากขวดแก้วโดยเฉพาะ ด้วยคุณสมบัติและประสิทธิภาพที่่เหมาะสมกับงานติดฉลากขวดแก้ว ทำให้กาวน้ำ Icetech™ มีความโดดเด่นและได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องดื่มจากผู้ผลิตขวดแก้วชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยใช้ในงานติดฉลากเครื่องดื่มชูกำลัง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องจากมีคุณสมบั ติในการทนน้ำเย็น (ice water resistance) และสามารถล้างออกได้ในกระบวนการ recycle

Deltabond™
Water Based Adhesive

Deltabond™ เป็นกาวน้ำที่ซีลิคพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้มีคุณสมบัติในการใช้งานที่หลากหลายใช้ได้ตั้งแต่เป็นกาวน้ำติดกล่อง งานติดฉลากสำหรับพื้นผิวต่างๆ นอกจากนี้ Deltabond™ ยังสามารถใช้เป็นกาวน้ำติดฉลากขวดแก้วและพลาสติก รวมไปถึงติดฉลากกระป๋อง อีกทั้งยังสามารถใช้สำหรับงานผลิตสินค้าอุปโภค เช่น กระดาษชำระ ซองเอกสาร ไปจนถึงการใช้งานในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ งานไม้ต่าง หรือใช้เป็นกาวลามิเนต

ผลิตภัณฑ์กาวน้ำภายใต้นวัตกรรมและการกำกับดูแลของ ซีลิค เป็นกาวที่มีคุณภาพสูง และสามารถใช้ได้กับทุกพื้นผิวตามที่ต้องการ โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญจะทำหน้าที่ตอบโจทย์การใช้งานตามความต้องการเพื่อเลือกกาวที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นกาวน้ำประเภทไหน จะใช้เป็นกาวน้ำติดขวดพลาสติก หรือกาวน้ำติดเครื่องดื่มขวดแก้วก็มีคุณสมบัติที่ติดแน่นทนนาน

ซีลิคพร้อมช่วยดูแลทุกขั้นตอน ด้วยประสบการณ์ที่มีมากกว่า 25 ปี ใน 27 ประเทศทั่วโลก จึงมั่นใจได้กับการเลือกใช้กาวน้ำจาก ซีลิค เพื่อเป็นตัวเชื่อมให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จและเติบโต