กลุ่มผลิตภัณฑ์กาวหลอมร้อน

(Hot Melt Adhesive)

ผลิตภัณฑ์กาวหลอมร้อนหรือ “กาวร้อน” เป็นกาวที่มีคุณลักษณะเป็นของแข็ง โดยเมื่อต้องการใช้งานจะต้องนำกาวไปผ่านความร้อนด้วยเครื่องจักรเพื่อให้กาวละลายกลายเป็นของเหลว เมื่อเนื้อกาวเย็นตัวลงจะยึดติดวัสดุ 2 ชิ้นเข้าด้วยกัน ผลิตภัณฑ์กาวหลอมร้อนเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกใช้ในหลายอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีระบบการติดฉลากสินค้าด้วยเครื่องจักรหรือระบบบรรจุสินค้าอัตโนมัติบนสายพานการผลิต อาทิ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมอาหารแช่แข็ง อุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และงานไม้ทั่วไป อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ สิ่งพิมพ์ สินค้าอุปโภคบริโภค เช่น เทปกาว ผ้าอ้อม ผ้าอนามัย และแอสแซมบลี เป็นต้น

กลุ่มผลิตภัณฑ์กาวน้ำ

(Water Based Adhesive)

ผลิตภัณฑ์กาวน้ำเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยต่อผู้ผลิตและผู้ใช้สินค้าหลักการทำงานของผลิตภัณฑ์กาวน้ำ คือ ผู้ใช้งานจะทากาวลงบนวัสดุที่ต้องการ และประกบชิ้นงานเข้าด้วยกัน โดยน้ำจะเป็นตัวนำเนื้อกาวซึมลงไปในพื้นผิววัสดุ หลังจากนั้นเมื่อส่วนที่เป็นน้ำระเหยออกหมด เนื้อกาวจะกลายสภาพเป็นฟิล์มแข็งและยึดติดชิ้นงานที่ประกบกัน ผลิตภัณฑ์กาวน้ำสามารถใช้ในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย เช่น อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ บรรจุภัณฑ์ พรมงานไม้ ฉลากสินค้า และ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เป็นต้น ปัจจุบันผลิตภัณฑ์กาวน้ำของซีลิคที่ถือว่าโดดเด่นได้แก่ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์หรือตราสินค้า Icetech™ ซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องดื่มจากผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มขวดแก้วชั้นนำในประเทศ โดยใช้ในงานติดฉลากเครื่องดื่มชูกำลัง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นอกเหนือจากนี้ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ยังสามารถใช้งานอื่นๆ ดังต่อไปนี้ งานผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์ งานผลิตซองเอกสาร/ซองจดหมาย งานติดปลายฉลากสินค้า อาหารกระป๋อง งานอุตสาหกรรมผลิตกระดาษชำระ งานวัตถุดิบใน การผสมเพื่อผลิตวัสดุก่อสร้าง เป็นต้น ตราสินค้าภายใต้กลุ่มผลิตภัณฑ์กาวน้ำ ได้แก่ Icetech™ Deltabond™

กลุ่มผลิตภัณฑ์กาวซอลเวนท์

(Solvent Based Adhesive)

เป็นกาวที่อยู่ในสถานะของเหลว ใช้ตัวทำละลายประเภทซอลเวนท์ในกลุ่มของน้ำมันหรือทินเนอร์ โดยสารละลายประเภทซอลเวนท์ จะละลายส่วนผสมต่างๆ ในเนื้อกาวให้เข้ากัน และหลังจากที่ทากาวลงบนพื้นผิววัสดุแล้วสารละลายประเภทซอลเวนท์ จะระเหยออกไปหมดเหลือแต่ เนื้อกาวที่ยึดติดชิ้นงานผลิตภัณฑ์กาวซอลเวนท์ ของบริษัท มีหลายชนิดขึ้นอยู่กับเคมีที่ผสมเป็นพื้นฐาน (Base) กาวที่ทางบริษัท จำหน่าย เช่น Polychloroprene Rubber, Polyurethane, Styrene-Butadiene Rubber เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ได้แก่ อุตสาหกรรมเครื่องหนัง รองเท้า ตกแต่งยานยนต์ ก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์และงานไม้ทั่วไป เป็นต้น ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์กาวซอลเวนท์ เป็นกาวที่บริษัทมีประสบการณ์ในการผลิตและจัดจำหน่ายมากกว่า 25 ปี ภายใต้ชื่อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่รู้จักในวงการอุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้าได้แก่ กาวตราลูกโลก (World) ตราสินค้าภายใต้กลุ่มผลิตภัณฑ์กาวซอลเวนท์ ได้แก่ World KOAT Zicco

การบริการ

การบริการเป็นสิ่งสำคัญที่ซีลิคให้ความสำคัญภายใต้แนวความคิดของการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า (Customer Centric) เพื่อให้ลูกค้าดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุดจากการใช้สินค้าและบริการของบริษัท ทีมงานผู้เชี่ยวชาญในแต่ละอุตสาหกรรมพร้อมที่จะให้ ความรู้ คำแนะนำ ทั้งก่อนและหลังการขาย โดยทีมงานประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านเคมี ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค และผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรม

การบริการต่างๆ

บริการทดสอบตัวอย่าง
การให้คำปรึกษาและข้อแนะนำ
ให้คำปรึกษาด้านการลดต้นทุนหรือการเพิ่มผลิตผลในไลน์ผลิต
การทำ Line Audit
การฝึกอบรมการใช้งานและการแก้ปัญหาเบื้องต้นแก่เจ้าหน้าที่ในสายงานผลิต
อื่นๆ