ซีลิคร่วมทำกิจกรรมปลูกป่าสร้างพลังร่วมอันยิ่งใหญ่

20 ก.ค. 2562 | แอดมิน ผู้เขียน

คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) ร่วมกิจกรรมสร้างพลังร่วมอันยิ่งใหญ่ Selic Integration Share and Care ปลูกป่าด้วยการกระจายเมล็ดพันธุ์พืชในเขตป่าฟื้นฟู ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาน้ำพุ จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 และมุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กรตลอดมา #selicshare&care