ร่วมแสดงคามยินดีในวาระครบรอบ 18 ปี คุณพรเลิศ เตชะรัตโนภาส

22 ก.พ. 2562 | แอดมิน ผู้เขียน

คุณยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) SELIC มอบกระเช้าผลไม้ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวาระครบรอบ 18 ปี ให้แก่คุณพรเลิศ เตชะรัตโนภาส ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด ภายใต้ชื่อ สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย