ซีลิค (SELIC) คว้ารางวัล PM Award 2018 ด้านสินค้านวัตกรรมที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม

24 ส.ค. 2561 | แอดมิน ผู้เขียน

บมจ. ซีลิค คอร์พ SELIC คว้ารางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่นเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน (Prime Minister’s Export Award : PM Award 2018) ประเภทรางวัลสินค้านวัตกรรมที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม (Best Green Innovation) ในประเภทอุตสาหกรรมขนาดเล็กซึ่งมอบโดยนายกรัฐมนตรี ด้าน "เอก สุวัฒนพิมพ์" ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเผยการได้รับรางวัลครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพด้านนวัตกรรมและคุณภาพสินค้าที่ได้มาตรฐานในระดับสากล

นายเอก สุวัฒนพิมพ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) SELIC เปิดเผยว่า การที่บริษัทได้รับรางวัลอันทรงคุณค่านี้ถึง 2 ปีซ้อน ชี้ให้เห็นว่าสินค้าและผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีมาตรฐานในระดับส่งออกที่ดีเยี่ยม (จากรางวัลสาขา Best Thai Brand และ Best Exporter เมื่อปี 2560) และการทุ่มเทด้านนวัตกรรม ที่บริษัทให้ความสนใจและสนับสนุนมาโดยตลอด จากการได้รับรางวัล สาขานวัตกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม (Best Green Innovation) ปี 2561 นี้ ในประเภทอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ซึ่งมอบโดยนายกรัฐมนตรี เพื่อรับรองคุณภาพของผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกไทย

ทั้งนี้ รางวัล PM Award คือรางวัลรับรองตราสินค้าและบริการส่งออกของไทย ที่ได้รับการยอมรับในตลาดต่างประเทศ โดยดำเนินการคัดเลือกสินค้าและบริการไทยที่มีความโดดเด่นในด้านนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนมีกระบวนการการผลิตที่ได้มาตรฐาน มีความรับผิดชอบต่อสังคม สะท้อนถึง SELIC ที่มีสินค้านวัตกรรมที่เป็นที่ยอมรับ และได้รับความเชื่อมั่นจากตลาดโลก โดยรางวัล PM Award ถือว่าเป็นรางวัลสูงสุดของรัฐบาลที่มอบให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจดีเด่น เพื่อแสดงถึงภาพลักษณ์ของคุณภาพ และมาตรฐานของสินค้าไทยในตลาดโลก อีกทั้งการได้รับรางวัลในสาขา (ประเภท) นี้ยังเป็นการยืนยันถึงความมุ่งมั่นและทุ่มเทของทีมงาน ในการผลักดันด้านนวัตกรรม พร้อมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คืนกลับแก่สังคมอีกด้วย