ซีลิค (SELIC) ประกาศความสำเร็จถือหุ้นกลุ่ม PMC

09 Jan 2019 | Admin

นายเอก สุวัฒนพิมพ์ (ซ้ายสุด) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายณรงค์ สุวัฒนพิมพ์ (ลำดับที่ 3 จากขวา) รองประธานกรรมการ บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) SELIC และนาย ตัน ยง เฮง (ลำดับที่ 3 จากซ้าย) ที่ปรึกษาบริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ พีทีอี ลิมิเตด จำกัด ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกหลังเสร็จสิ้นพิธีการงานแถลงข่าวการเข้าครอบครองกิจการใน บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย และบริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ พีทีอี ลิมิเตด แล้วอย่างเป็นทางการ ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องคอรันดัม ชั้น3โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้