ซีลิค (SELIC) ให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคกาวกับวิทยาลัยหัตถกรรมกรุงเทพ

30 Oct 2018 | Admin

ขอขอบคุณคณะอาจารย์และน้องๆ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพที่เข้าร่วมกิจกรรมแชร์ความรู้เกี่ยวกับกาวสำหรับรองเท้าและเครื่องหนัง โดยเน้นเทคนิคการเลือกกาวให้เหมาะสมกับงานรองเท้าต่างๆ และการทากาวขั้นต้น