ซีลิค ร่วมแบ่งปันความรู้ในหัวข้อ “How to live and learn”

20 Jul 2018 | Admin

ซีลิค ร่วมแบ่งปันความรู้กับน้องๆนักศีกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีพอลิเมอร์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในหัวข้อ “How to live and learn” โดยเน้นแชร์แนวทางและประสบการณ์การทำงานในสาขาต่างๆ นำโดยคุณจีน จักเลิศชัย ผู้อำนวยการฝ่ายขาย และพี่ๆศิษย์เก่าฝ่ายวิจัยและพัฒนา เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2561