ปรับปรุงเมื่อ : 10 มกราคม 2562 เวลา 00:00

 • ชื่อหลักทรัพย์

  SELIC
 • ตลาดหลักทรัพย์

  ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม
  เอ ไอ (mai)

 • ทุนจดทะเบียน

  159,000,000 บาท

 • ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

  144,999,727.50 บาท

 • มูลค่าตลาดรวม

  881.60 ล้านบาท

 • วันเริ่มซื้อขายวันแรก

  18 ต.ค. 2559

 • จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย

  31.06%
  ณ วันที่ 14 มี.ค. 2562

 • จำนวนหุ้นจดทะเบียน

  289,999,455 หุ้น