ซีลิค (SELIC) คว้ารางวัล Rising Star Awards 2018 ตอกย้ำการกำกับดูแลกิจการที่ดี

23 ก.ค. 2562 | แอดมิน ผู้เขียน

บมจ. ซีลิค คอร์พ (SELIC) รับรางวัล Rising Star Awards 2018 ด้านการกำกับดูแลกิจการจากผลประเมินของ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies หรือ CGR จากสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ผู้บริหารใหญ่ "อัฒฑวุฒิ หิรัญบูรณะ" ประธานกรรมการ ระบุการคว้ารางวัลครั้งนี้ เป็นสิ่งสำคัญที่ ตอกย้ำการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นายอัฒฑวุฒิ หิรัญบูรณะ ประธานกรรมการ บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) SELIC เปิดเผยว่า บริษัทฯ รู้สึกเป็นเกียรติ และมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่บริษัทฯ ได้ผ่านการพิจารณาและได้รับรางวัล Rising Star Awards 2018 ด้านการกำกับดูแลกิจการจากผลประเมินของ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies หรือ CGR จากสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือ IOD

สำหรับการคัดเลือกดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณามาจากพัฒนาการทางด้านการกำกับดูแลกิจการจากผลประเมินของ CGR เป็นหลักควบคู่กับผลประกอบการทางการเงิน ซึ่งรางวัลนี้ถือเป็นรางวัลใหม่ของ Board of the Yearในปีนี้ เป็นสิ่งสำคัญที่สะท้อนว่าบริษัทฯ มีการรายงานการกำกับดูแลกิจการ ตามหลักบริษัทจดทะเบียนไทยมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี

"หลักการพิจารณามาจากพัฒนาการทางด้านการกำกับดูแลกิจการจากผลประเมินของ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies หรือ CGR เป็นหลักควบคู่กับผลประกอบการทางการเงิน ซึ่งการได้รับรางวัลในครั้งนี้ สะท้อนถึงการที่บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และถือว่าเป็นเป็นรางวัลใหม่ของ Board of the Year ในปีนี้ ทำให้ทีมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีความรู้สึกยินดี และรู้สึกเป็นเกียรติต่อบริษัทฯ เป็นอย่างมาก" นายอัฒฑวุฒิ กล่าว

อย่างไรก็ตาม จะมีการประกาศอย่างเป็นทางการ และมอบรางวัลในงาน National Director Conference 2019 โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 24 ก.ค. 2562 ณ Crystal Hall at The Athenee Hotel, A Luxury Collection Hotel, Bangkok