ซีลิค (SELIC) รับศักราชปีหมู ประกาศเข้าถือ PMC เป็นทางการพร้อมรับรู้รายได้ทันที หนุนงบปี 62 สดใส

04 Jan 2019 | Admin

บมจ. ซีลิค คอร์พ หรือ SELIC เปิดศักราชปีหมู ประกาศข่าวดีเข้าถือหุ้นกลุ่ม PMC 100% อย่างเป็นทางการแล้ว พร้อมสยายปีกลงลึกการทำงานแบบบูรณาการ หลังผ่านการควบรวมเสร็จเรียบร้อยแล้ว เสริมกันและกัน เป็นโอกาสในการเพิ่มรายได้ เพิ่มกำไร ด้าน “คุณเอก สุวัฒนพิมพ์” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ เผย PMC เสริมทัพขยายฐานลูกค้ามากขึ้น หวังหนุนผลการดำเนินปี 62 สดใส

นายเอก สุวัฒนพิมพ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) SELIC เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีความยินดีที่จะประกาศให้ทราบว่า การเข้าซื้อกิจการ กลุ่ม PMC เสร็จสมบูรณ์อย่างเป็นทางการแล้ว โดยบริษัทฯ ได้เข้าไปถือหุ้นสามัญทั้งหมดใน บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรีลส์ จำกัด (PMCT) ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย จำนวน 1,000,000 หุ้น จาก นาย ตัน ยง เฮง และผู้หุ้นเดิมอีกสองราย (กลุ่มผู้ขายหุ้น PMCT) และถือหุ้นสามัญทั้งหมดใน บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรีลส์ พีทีอี ลิมิเตด (PMCS) ซึ่งจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์จำนวน 2 หุ้น จากนาย ตัน ยง เฮง และนางสาว ตัน ซู ลัง (กลุ่มผู้ขายหุ้น PMCS)

"การเข้าไปซื้อครั้งนี้ เรามองว่าเป็นโอกาสที่ดี และ PMC จะเป็นตัวที่เสริมกันและกัน เป็นโอกาสในการเพิ่มรายได้ เพิ่มกำไร ทำให้มียอดขายและกำไรของซีลิคและกลุ่มกิจการเพิ่มขึ้น และเพิ่มโอกาสในการต่อยอดพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งในกลุ่มผลิตภัณฑ์กาวและผลิตภัณฑ์สติกเกอร์ เช่น กาวชนิด UV-curable กาวประเภท PU based laminating สติกเกอร์ทนความร้อน สติกเกอร์ประเภท removable เป็นต้น รวมถึงช่วยเพิ่มการใช้กำลังการผลิต (Utilization rate) ของบริษัทฯ สำหรับผลิตภัณฑ์กาวน้ำ (Water-based adhesive) และผลิตภัณฑ์กาวหลอมร้อน (Hot Melt Adhesive) และช่วยให้ขายกาวไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้กว้างขึ้นผ่านการผลิตฉลาก และเป็นการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าให้กับผลิตภัณฑ์สติกเกอร์ รวมถึงช่วยให้เกิดการต่อยอดพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งในกลุ่มผลิตภัณฑ์กาวและผลิตภัณฑ์สติกเกอร์" นายเอกกล่าว

ทั้งนี้ PMCT ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายสติกเกอร์ในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยใช้กาว กระดาษ และฟิล์ม เป็นวัตถุดิบหลัก โดยผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย สติกเกอร์ อันประกอบด้วย 1. สติกเกอร์แบบกระดาษ 2. สติกเกอร์แบบฟิล์ม และ 3. สติกเกอร์แบบพิเศษ เช่น สติกเกอร์ที่มีการพิมพ์นูน (แสตมป์ 7-11) สติกเกอร์โฮโลแกรม (แสดงภาพเป็น 3 มิติ) ซึ่งโรงพิมพ์รับคำสั่งซื้อฉลากประเภทสติกเกอร์จากผู้ผลิตสินค้าในอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะกลุ่มอุปโภคบริโภคเพื่อใช้กับบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ

ส่วน PMCS ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายสติกเกอร์ในประเทศในสิงคโปร์และต่างประเทศ โดยจะทำการสั่งซื้อสติกเกอร์สำเร็จรูปหรือกึ่งสาเร็จรูปจาก PMCT และนำไปผลิตต่อตามคำสั่งซื้อของลูกค้า โดยผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยสติกเกอร์ อันประกอบด้วย 1. สติกเกอร์แบบกระดาษ 2. สติกเกอร์แบบฟิล์ม และ 3. สติกเกอร์แบบพิเศษ ซึ่งเป็นโรงพิมพ์ในประเทศสิงคโปร์ นางสาวยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ กล่าวเสริมว่า ปัจจุบันธุรกรรมการเข้าถือหุ้นกลุ่ม PMC เสร็จเรียบร้อยแล้ว และเป็นไปตามกระบวนการตามแผนการณ์ที่บริษัทวางไว้ โดยมองว่าจะส่งผลดีให้บริษัทฯ เริ่มรับรู้รายได้ทันที และในเชิงของการทำงาน จะเริ่มเข้าไปศึกษาธุรกิจโดยจะเริ่มจากการเข้าไปสัมผัสกลุ่มลูกค้าและกลุ่มคู่ค้าก่อนเป็นอย่างแรก เพื่อดูโอกาสในการขยายฐานลูกค้า สำหรับการต่อยอดธุรกิจในปี 2562 นี้อย่างชัดเจน