ปรับปรุงเมื่อ : 10 มกราคม 2562 เวลา 00:00

 • ชื่อหลักทรัพย์

  SELIC
 • ตลาดหลักทรัพย์

  ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม
  เอ ไอ (MAI)

 • ทุนจดทะเบียน

  140,000,000 บาท

 • ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

  140,000,000 บาท

 • มูลค่าตลาดรวม

  520.80 ล้านบาท

 • วันเริ่มซื้อขายวันแรก

  18 ต.ค. 2559

 • จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย

  32.03%
  ณ วันที่ 14 มี.ค. 2561

 • จำนวนซื้อขายเฉลี่ยรายวัน

  1.85 ล้านบาท
  ณ วันที่ 5 ก.ย. 2561