ซีลิค (SELIC) คว้าเกียรติบัตร CAC

12 พ.ย. 2561 | แอดมิน ผู้เขียน

คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ (ขวา) รักษาการเลขานุการ โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต มอบประกาศนียบัตร Certificate of Membership Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC) ให้แก่นายเอก สุวัฒนพิมพ์ (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) SELIC โดยการได้รับประกาศนียบัตรนี้ แสดงสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการประกอบธุรกิจที่โปร่งใสนำไปสู่ความยั่งยืนในระยะยาว ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุนภาลัย บอลรูม ชั้น 1 โรงแรมดุสิตธานี เมื่อเร็วๆ นี้