ซีลิค (SELIC) เข้าพบและเยี่ยมชมมูลนิธิขาเทียมฯ จ. เชียงใหม่

07 พ.ย. 2561 | แอดมิน ผู้เขียน

นางสาวยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์ (ซ้าย) รักษาการรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) SELIC และ รศ. นพ. วัชระ รุจิเวชพงศธร (กลาง) เลขาธิการ มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมถ่ายภาพ ภายหลังบริษัทฯ ได้เข้าพบและเยี่ยมชมมูลนิธิขาเทียมฯ สำนักงานเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสที่บริษัทฯ มอบกาวยางตราลูกโลก (World C-85) แก่มูลนิธิขาเทียมฯ เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดทำขาเทียม รวมถึงงานซ่อมแซมตกแต่งสวยงาม โดยริเริ่มโครงการในเดือนมิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งได้ทำการบริจาคไปแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 200 กระป๋อง