ย้อนหลัง

ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. ซีลิค คอร์พ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. ซีลิค คอร์พ SELIC เมื่อวันที่ 4 เมษายน ที่ผ่านมาขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านคณะกรรมการ ผู้บริหาร รวมทั้งพนักงานทุกท่านจะมุ่งมั่นสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืน

4 เมษายน 2562
แอดมิน
ผู้เขียน