ย้อนหลัง

ร่วมแสดงคามยินดีในวาระครบรอบ 18 ปี คุณพรเลิศ เตชะรัตโนภาส

คุณยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) SELIC มอบกระเช้าผลไม้ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวาระครบรอบ 18 ปี ให้แก่คุณพรเลิศ เตชะรัตโนภาส ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด ภายใต้ชื่อ สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย

22 กุมภาพันธ์ 2562
แอดมิน
ผู้เขียน